Teknolojinin gelişimindeki hız, geleceğimizi değiştirmenin de ötesinde günlük hayattaki alışkanlıklarımıza her an etki edecek düzeyde seyrediyor. Üretimin ve hizmet faaliyetlerinin giderek otomatikleşmesi ve hızlanması ise, iş dünyasında dijitalleşme süreçlerini zorunlu hale getiriyor.

Öncelikleri değişmekle birlikte hangi sektörde faaliyet gösterdiğinizin önemi olmaksızın iş sürecinin takibi ve ölçümü bir şirketin sürdürülebilir bir faaliyet yürütmesi için görmezden gelemeyeceği bir değişim sürecini kaçınılmaz kılıyor.

Dijitalleşmenin artması dijital ortamdaki verilerin de artması anlamına geliyor ki, her alanda olduğu gibi yoğunluğun ve ilginin artması değerli olan verilerin korunmasına yönelik güvenlik açıklarını da beraberinde getiriyor.

Sigorta Sektöründe “InsurTech” Dönemi

Teknolojinin Fintech gibi iş dünyasına kazandırdığı yeni terimlerden biri de InsurTech. Sigortacılık faaliyetlerinin teknolojinin sağladığı yeteneklerden yararlanarak geliştirilmesi anlamını taşıyan InsurTech kavramını giyilebilir teknolojilerin yardımıyla bir insanın karşılaşabileceği sağlık sorunlarının takip edilerek risklerin azaltılması ile örneklendirebiliriz. Böylece bir riskle karşılaştıktan sonra alınacak aksiyonları belirlemek yerine riskin oluşma ihtimali düşürülerek hem sigortacı hem de tüketici için bir kazan kazan ilişkisi yaratılmış oluyor.

Otonom araç teknolojisinde olduğu gibi yeni teknolojilerin riskleri azaltarak kayıpların yaşanma sıklığını azaltmasının yanında, sistemin çökmesi sonucu yaşanabilecek bir kazada kaybın çok büyük olabileceği gerçeğinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.

InsurTech’in Geleceğinde Neler Var?

Sigorta sektörünün çözüm bulmaya çalıştığı en önemli konulardan biri tüketicisine özel ürünler geliştirmek. Tüketicilerden toplanan verinin anlamlandırılması tam olarak bu sebeple büyük önem taşıyor, zira tüketiciler ihtiyacı olmayan bir ürüne gereksiz olarak nitelendireceği bir bütçe ayırmak istemediğinden satın alma kararını verdiği aşamada ihtiyaçlarına hitap edilmesi gerekiyor.

InsurTech kavramını sigorta firmaları açısından daha anlamlı hale getirecek olan da tüketicilerin ihtiyaçlarını anlama ve kişiye özel ürünler üretme noktasında teknoloji yardımıyla üretilen sigorta çözümleri olacaktır.

Sektörün 9 Başarılı Şirketi, InsurTech Programı ile İTÜ Çekirdek Çatısı Altında Buluştu

15 Ocak’ta İTÜ Çekirdek’te gerçekleştirilen lansman toplantısıyla hayata geçen InsurTech Programı ile sigorta sektörünün devleri İTÜ Çekirdek girişimcilerinin sigorta alanında üretecekleri ürün ve hizmetlere destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Agito, Aksigorta, Allianz, AvivaSA, Eureko Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Sigorta Cini ve Vakıf Emeklilik’in bir araya geldiği güç birliği ile girişimlerin sektöre erişimi sağlanırken, başarılı olan girişimlere de 1 milyon TL ödül can suyu olarak verilecek.

İTÜ Çekirdek’e hemen başvurmak için itucekirdek.com/insurtech

Yazar Hakkında

mm

Girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir ekosistem olan İTÜ Çekirdek, kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlere açık bir girişimcilik merkezidir.

Paylaşım
Close