Başarısızlıklardan çıkarılacak derslere inanan ve sonraki adımlarında yaşadığı tecrübelerden elde ettiği çıkarımlarla yola çıkmanın önemini vurgulayan kişisel gelişim uzmanlarına günümüzde oldukça sık rastlıyoruz. Kimileri dünya çapında çok satanlar listelerine giren bu kişisel gelişim kitaplarına itibar ederken, kimileri Asya’da elde edilmiş deneyimlerden yola çıkılarak yazılmış bir kişisel gelişim kitabının Amerika’da –ya da tam tersi- işe yaramayabileceğini düşünüyor. Çünkü her kültürün ve yaşayış tarzının kendine ait değerleri olduğu görüşü savunuluyor..

Bir de gerçekten bu deneyimi elde etmiş insanların yaşadıkları ve paylaştıkları durumlar var ki her ne kadar farklı coğrafyalar iş yapış şekillerini dahi hâlâ ciddi anlamda etkilese de bu deneyimlerden tüm dünyada ortak kabul görebilecek dersler çıkarmak mümkün olabiliyor.

Girişimcinin Çıkaracağı Dersler

Deneyimlerini paylaşan girişimcilerden Paypal kurucu ortaklarından Peter Thiel de 1990’lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde internet firmalarının borsada aşırı değer kazandığı ancak sonrasında aynı hızla değer kaybettiği dot-com balonundan sağ çıkan girişimlerin bunu nasıl başardığını 4 maddede özetliyor.

Adım Adım İlerleyin

Büyük hedefler koyan insanlardan şüphe etmek gerektiğini ifade eden Thiel, hedeflerinizi aşama aşama gerçekleştirmenin ve gerçekçi olmanın sizi güvenli bir şekilde ileriye taşıyacak strateji olduğunu söylüyor.

Basit ve Uyumlu Olun

Bir diğer tavsiye anlaşılır ve açık olmak. Bunun için planlı ve programlı olmak gerektiğini düşünebilirsiniz ama Thiel tam tersi katı planlardan kaçınmak gerektiğini ve yeri geldiğinde farklı kararlar verebilmek için esnek olmak gerektiğini ifade ediyor.

Rekabetçi Olun

Bir futbol takımında yeri garanti olan bir oyuncunun kendini geliştiremeyeceği ve sahadaki yerini korumak için iyi bir yedeğe ihtiyacı olduğu söylenir. İş hayatında da tekel olmaktansa rekabet edebileceğiniz bir rakibinizin olmasının sizi geliştireceği savunuluyor.

Thiel bu önermeyi girişimciler için piyasadaki mevcut başarılı ürünleri referans alarak ürününüzü geliştirmek üzerinden değerlendiriyor. İşi öğrenmeden yeni bir pazar yaratma çabasının anlamlı olmayacağını ve piyasadaki başarılı ürünleri örnek alıp, kendi ürününüzü bunlar üzerinden geliştirmenin faydalı olacağını ifade ediyor.

Ürününüze Odaklanın

İyi ürünün her zaman kendini satacağını savunanlar olduğu kadar, önemli olanın pazarlama olduğunu söyleyenler de vardır. Teknoloji çağının belki de başlangıcındayız ama teknoloji denilen kavramın aslında araştırma ve geliştirme faaliyetleri olduğu bir gerçektir. Thiel, balon döneminin bunun tam tersi bir stratejiden kaynaklandığını düşünüyor.

Yararlanılan Kaynaklar:
https://ceotudent.com/paypal-kurucu-ortagi-ve-yazar-peter-thielden-girisimcilere-4-buyuk-ders?fbclid=IwAR1xVyZh9F-Kjzg-ko4-GQY51Hpe9jRKBWtD1UwoK2FEiHPxuKHHseHyO3U
https://ideas.ted.com/an-eye-opening-look-at-the-dot-com-bubble-of-2000-and-how-it-shapes-our-lives-today/

Yazar Hakkında

mm

Girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir ekosistem olan İTÜ Çekirdek, kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlere açık bir girişimcilik merkezidir.

Paylaşım
Close