Geliştirdiği elektrokimyasal biyosensörler ile hastalık tanılama sürecini kısaltan ve hızlı testleri herkes için ulaşılabilir kılan Vivosens, ürününün ilk saha denemelerini gerçekleştirdi.

Vivosens, ürününün ilk saha denemelerini geride kalan şubat ayıda Trakya’daki iki büyük süt çiftliğinde gerçekleştirdi. Çiftliklerde, süt ineklerinden elde edilen numuneler ile E.coli H7 bakterisi bağlı Mastitis hastalığına bakıldı.

Sahadaki ilk testlerde asıl amaç, girişimin geliştirdiği cihazın test sonuçlarıyla standart metotlardan alınan çıktıların karşılaştırılmasıydı. Hastalık durumu bilinen hayvanlardan elde edilen ölçümlerin hastalık seyriyle doğru orantılı olduğu görülürken, Vivosens Biyosensör üzerinden ölçümlenen sonuçlar ile laboratuvarda yapılan kültür testleri arasında hastalık sebebi olan patojen konusunda yüksek korelasyon saptandı.

Saha denemelerinden alınan sonuçlar doğrultusunda Vivosens Biyosensör’ün doğruluğunu artırmak üzere bir takım geliştirmeler yapıldı. Ekibin karşılaştığı başlıca problem ölçüm esnasındaki gürültüydü ve bunu asgari seviyeye çekmek üzere çalışmalara devam ediliyor. Öte yandan biyosensörün Bluetooth protokolü de tamamlanmak üzere; bu modül sayesinde donanım ile yazılım arasındaki entegrasyon sağlanacak.

İkinci saha denemeleri ise geliştirmelerin tamamlanmasının ardından Tire Süt Kooperatifi’nde mayıs ayında yapılacak. Kooperatifin talebi üzerine biyosensör tüberküloz ve Brucella testlerinde kullanılacak.

Girişim küresel iş fırsatlarını keşfetmek için bu ay içerisinde San Francisco’ya gidecek.

Yazar Hakkında

mm

Girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir ekosistem olan İTÜ Çekirdek, kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlere açık bir girişimcilik merkezidir.

Paylaşım
Close