Tag Archives enerji tasarrufu

Akıllı şehirler, kamu güvenliğini, enerji verimliliğini, sürdürülebilirliği ve toplumun genel yaşam kalitesini iyileştirmek için dijital teknolojiyi kullanır. Özellikle metropollerin akıllı şehirlere dönüşmesinde IoT'nin gücü önemli. Elde edilen veriler, kamu hizmetlerini ve hizmetleri iyileştirmek için kullanabilirler. Gerçek zamanlı verileri toplamak ve analiz etmek için bağlı sensörler, ışıklar ve sayaçlar gibi IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarının kullanımı önemli. Günümüz şehir planlamacıları, vatandaşların hayatlarını…

Toplu ulaşımı iyileştirmek, enerji tasarrufu sağlamak, halkın ekonomik ve sosyal açıdan güvenliğini sağlayarak yaşam standartlarını yükseltmek; şehir yönetimlerinin hedeflerinden biri. Son yıllarda teknolojinin hızla ilerlemesi, şehirlerin daha akıllı hale gelmesine önemli ölçüde katkı sağladı. Şehirlerin fiziki altyapısının, tesislerinin ve ulaşımının makineler ve verilerle eşleştirilmesi yalnızca halkın yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda maliyetleri en aza indiriyor ve verimliliği…

Close