Tag Archives çevrimiçi

“İnternet sayesinde dünyanın her yerindeki insanlara ulaşabiliyoruz.” Tırnak içerisindeki cümle, Bilgi Çağı’nın ilk sloganlarından birisi olarak büyük küçük herkesin aklında yer etti. Artık gerçek bir klişe olarak değerlendirilse de, hâlâ daha altında yatan anlamı gerçekten keşfetmemiş olabiliriz.

Girişimcileri yalnıza profesyonel yetenekleri başarıya taşımaz; kişisel nitelikler de girişimcilik serüveninin başarıya ulaşmasında etkili olurlar. Gelgelelim, bir girişimciyi başarılı kılacak evrensel bir yetenekler ve nitelikler setinden bahsetmek mümkün görünmüyor.

Close