Yapay zekânın güçlü bir alt kümesi olan makine öğrenimi, yenilenebilir enerji sistemlerinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırma konusunda büyük bir umut vadediyor. Makine öğreniminden yararlanarak kaynak kullanımını optimize etmek, enerji çıktılarını tahmin etmek ve şebeke yönetiminde yenilikler yapmak gibi adımlar mümkün hâle geliyor.

Yenilenebilir Enerjide Makine Öğreniminden Nasıl Yararlanılıyor?

Rüzgar Enerjisi: Makine öğrenimi algoritmaları, rüzgar türbinlerindeki potansiyel sorunların zamanında tespit edilmesine olanak tanıyor. Bu algoritmalar; türbinlere yerleştirilmiş sensörlerden gelen verileri analiz ederek bakım ihtiyaçlarını tahmin edebiliyor, arıza süresini en aza indirebiliyor ve enerji çıkışlarını maksimum oranda artırabiliyor. Ayrıca makine öğrenimi, rüzgar hızı tahminine yardımcı olarak rüzgar koşullarının da doğru şekilde tahmin edilmesini sağlıyor. Bu da enerji üreticilerine, türbin ayarlarını gelen rüzgar düzenlerine uyacak şekilde ayarlayarak enerji üretimini optimize etme ve verimliliği artırma olanağı sunuyor.

Güneş Enerjisi: Makine öğrenimi, güneş panellerinin performansını optimize etmede etkin rol oynuyor. Sıcaklık, voltaj ve akım gibi çeşitli parametrelerin sürekli izlenmesi ve analizi yoluyla bu algoritmalar, düşük performans gösteren panelleri veya potansiyel arızaları tespit edebiliyor. Böylece bakım çalışmaları, tam olarak ihtiyaç duyulan yere yönlendirilebiliyor ve optimal olmayan panellerden kaynaklanan enerji kayıpları önlenebiliyor. Ek olarak makine öğrenimi teknikleri, bulut örtüsü modellerini tahmin ederek güneş enerjisi çıktı tahminlerine katkıda bulunuyor. Bu tahminler, enerji üretiminde beklenen dalgalanmalara ilişkin kritik bilgiler sağlayarak şebeke operatörlerinin arz ve talebi daha etkili bir şekilde dengelemesine olanak tanıyor.

Hidroelektrik Enerjisi: Hidroelektrik enerjisi alanında, rezervuar su seviyesi tahmininde makine öğreniminden sıkça yararlanılıyor. Makine öğrenimi modelleri; geçmiş verileri, hava durumu tahminlerini ve hidrolojik kalıpları analiz ederek rezervuarlardaki su seviyelerini tahmin edebiliyor. Bu bilgi, su tahliye stratejilerini enerji talebine uyacak şekilde ayarlayarak enerji üretimini optimize edebilmek için büyük önem taşıyor. Makine öğrenimi ayrıca hidroelektrik altyapısının önleyici bakımına yardımcı oluyor, türbin ve jeneratörlerden gelen sensör verileri analiz ederek potansiyel sorunları erken tespit edebiliyor. Böylece maliyetli arızalar önlenerek daha verimli çalışma sağlanıyor.

Enerji Şebekesi Yönetimi: Makine öğrenimi modelleri, enerji talebini doğru bir şekilde tahmin etmek için geçmiş tüketim verilerini, hava koşullarını ve sosyo-ekonomik faktörleri analiz ediyor. Böylece şebeke operatörleri, kaynakları daha etkili bir şekilde tahsis edebiliyor ve enerji israfını önleyebiliyor. Ayrıca makine öğrenimi, şebeke kararlılığına ve anormallik tespitine katkıda bulunuyor. Bu algoritmalar, şebeke genelindeki sensörlerden gelen gerçek zamanlı verileri analiz ederek olağandışı modelleri ve potansiyel hataları tespit ediyor ve kesintilerin önlenmesine olanak tanıyor.

Bu uygulamaların her birinde; makine öğreniminin karmaşık veri kümelerini analiz etme, doğru tahminler yapma ve değişen koşullara uyum sağlama yeteneği ile yenilenebilir enerji sistemleri daha verimli çalışır hale geliyor. Makine öğrenimi, daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunuyor.

İTÜ Çekirdek olarak enerji dikeyimize; sektöre değer yaratmak için enerji alanında inovatif teknolojiler geliştiren girişimleri bekliyoruz. Hemen başvur!

Kaynak:  https://iabac.org/blog/the-role-of-machine-learning-in-renewable-energy-enhancing-efficiency-and-sustainability

Görsel Kaynak: https://www.shutterstock.com/tr

Yazar Hakkında

mm

Girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir ekosistem olan İTÜ Çekirdek, kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlere açık bir girişimcilik merkezidir.

Paylaşım
Close