Uzay teknolojilerinin geleceği, insan ırkının gelişmesi için kritik önem taşıyor. Uzay keşfi tıpkı diğer pozitif bilimlerde olduğu gibi, bilgiye ve yeniliğe doğru küresel bir inisiyatif alınmasını sağlıyor. Üstelik, daha önce kimselerin gidemediği, gidip de dönemediği yerleri keşfetmek için geliştireceğimiz teknolojiler, Dünya’daki yaşamlarımızı da iyileştirme potansiyeline sahip.

Bir gün sistemimizin ötesindeki gezegenlere gitmek istiyorsak, füze ve fırlatma gibi günümüz yaklaşımlarının dışına çıkmamız gerekecek. Uzay teknolojilerine yaklaşımımızı değiştirecek ve inovasyona görülmemiş ivme kazandıracak olan ise hızla gelişmekte olan birkaç trend. Minyatür takım uydular, yeni kabiliyetleri mümkün kıldıkları gibi, mevcut işlerin de daha uygun maliyetler ile gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Öne çıkan trendler

Uzay keşfi günümüzde birkaç ülkenin tutkusu olmaktan çıkarak, küresel bir efora dönüşmüş durumda. Artık çok daha fazla ülke uzay araştırmaları gerçekleştirirken, girişimcilik ekosistemlerine aktarılan kaynaklar ise özel sektörün bu alanda sürekli inovasyon ve atılımlar gerçekleştirmesini sağlıyor.

Uzay teknolojileriyle uzaktaki dünyaları keşfederken, aynı zamanda Dünyamız’ı daha iyi anlıyoruz. Bu alanda gerçekleştirilecek atılımlar, iklim, barış, güvenlik ve enerji gibi küresel sorunların birçoğunda kritik rol oynama potansiyeli gösteriyor.


SpaceX roketlerini tek parça olarak önceden hesaplanan koordinatlara geri indirebiliyor

Uzay seyahatleri deneysellikten uzaklaşarak, süreklilik amacı güden ilerlemelere dönüşmüş durumda. Bu nedenle yeni nesil uzay araçlarının ve fırlatma sistemlerinin yeniden kullanılabilir şekilde tasarlandıkları görülüyor. Seyahat ettiğimiz her tarifeli uçağın atıldığını hayal edin. Günümüzün yüksek mühendislik harikası uzay araçları bu şekilde çalışıyor; bir diğer deyişle görevini tamamladıktan sonra heba oluyor. Yüz milyonlarca dolarlık araçları yeniden kullanabilmek, seyahatleri ve araştırmaları maliyet açısından sürdürülebilir kılabilir ve bu sayede daha fazla fırsatı değerlendirebiliriz.

Küp uydular gibi ufak uzay araçları son yıllarda uzay araştırmalarına yeni bir soluk getirdi. Bu araçlar daha ufak uydular için tasarlanıyor ve belirli uzay teknolojilerini kullanarak daha ufak parçalar ile test ediyor. Öte yandan, bir büyük uydu yerine birkaç ufak uydu ile çalışmak başarısızlık şansını düşürüyor.

2030’a doğru

Uzay keşfi gezegenimizin geleceği için önemli. Bu doğrultuda uzay keşfinde benimseyeceğimiz küresel politikanın gezegen bakış açısıyla geliştirilmesi gerek.

Uzay araçları insanları diğer gezegenlere götürmenin yanı sıra, Dünya’nın bir yerinden diğerine yüksek hızlı seyahatler yapılmasını da sağlayacak.

Uzay teknolojileri burada, Dünya’da ise iklim meselelerinden, geniş bant bağlantının yaygınlaştırılmasına kadar birçok konuyu çözmemize yardımcı olacak. Kırsal kesimlere ulaştırılacak internet bağlantısı, milyarlarca insanın küresel ekonomiye katılmasını mümkün kılacak ve gelişimi perçinleyecek.

Uzay bilimi müthiş ilerlemeler kaydetmeye devam edecek. Diğer yıldızlar etrafında yeni gezegenler, organik materyale dair izler ve güneş sistemimizde yeni kaynaklar keşfetmemiz kuvvetle muhtemel. Belki de ilk kez Dünya dışında yaşamın izine rastlayacağız. Tüm bunları zaman gösterecek.

Yazar Hakkında

mm

Girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir ekosistem olan İTÜ Çekirdek, kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlere açık bir girişimcilik merkezidir.

Paylaşım
Close