Çalışanlar işlerinin şirket hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu anladıklarında, verimlilikleri artar.

Küresel iş gücünün yüzde 52’si pandemiden önce de haftada en az bir kez uzaktan çalışıyorken, şu an işletmeler için üretken ve etkileşimi güçlü bir uzak ekip yaratmak zorunlu hale gelmiş durumda. Bunu yaratmaktaki temel faktörlerden biri, çalışan ve şirket hedefleri arasındaki uyumdur. Yapılan çalışmalar, çalışanların yaptıkları işlerin şirketin hedeflerine ulaşmada nasıl katkıda bulunduğunu anladıklarında üretkenliğin yüzde 56 oranında arttığını göstermektedir.

İşte uzaktan çalışan ekibinizin hedeflerine ulaşmasında nasıl yardımcı olabileceğinize dair ipuçları…

Düzenli İletişim Kurun

Uzaktan çalışan ekipler çift yönlü bir iletişim ortamı sağlanmadıkça verimli çalışamayabilirler. Doğru iletişim her grup dinamiğinde oldukça önemli.

Bilgi paylaşımı yapmak üzere şirket genelinde düzenli toplantılar planlayabilirsiniz. Motivasyon toplantıları organize ederek, ekiplerin birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak harika bir yol olabilir.

Ayrıca, mesajlaşma kanallarını kullanarak soru-cevaplar ve kısa sohbetler için bir dijital ofis alanı da oluşturabilirsiniz. Paketlenmiş bir gündem yerine ekibinizin fikirlerini dijital olarak bir araya getirebileceği açık uçlu beyin fırtınası oturumları planlayabilirsiniz. Bu sayede, şirketin ortak vizyonuna odaklanılmasına da yardımcı olabilir.

Sık ve net iletişim, şirket hedeflerini akılda tutmaya yardımcı olur ve çalışanlar arasında bir bağlılık duygusu yaratır.

Kişisel Bağlantılar Geliştirin

Birbirinden fiziksel olarak uzak ekipler için zorluklardan bir diğeri bu süreçte ekibe yeni katılan bir üye ile diğer ekip üyeleri arasında yakınlık geliştirmek olabilir. Paylaşılan bir ofis alanı olmamasından dolayı organik sohbetler daha az olabilir.

İş bölümlerine ayrılmış bir şirket içinde kişisel bir dinamik oluşturmak bağlılığı önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca, kişiye tanımlanan görevleri tek başına tamamlama hissi yerine, şirket vizyonuna katkıda bulunma farkındalığı çalışan motivasyonunu artırabilir. Böylece, etkileşimli çalışanlar daha üretken olabilir.

Uzaktan çalışan ekipte topluluk duygusu geliştirmek için kişisel alanlar oluşturabilirsiniz. Bu birçok şekilde olabilir. Günlük konuşmalar için sohbet alanları, toplantılarda özellikle kişisel sıkıntıları paylaşmak için bir süre belirlemek veya daha samimi bir ortam yaratmak için tüm toplantıların video görüşmeler yoluyla yapılmasını sağlamak gibi.

Çalışan motivasyonunu arttırmak için ne kadar fırsat oluşturursanız, uzaktan çalışma süreci de aynı şekilde verimli olacaktır.

İyi Yönetin

İster bir ofiste olun ister uzaktan çalışın, herhangi bir takımı yönetmek elbette zordur. Ancak ilişkiler ve etkileşimler dijital alanla sınırlı olduğunda tartışmalar veya fikir ayrılıkları ile başa çıkmak özellikle zor bir hale gelebiliyor.

Birbirine bağlı bir ekip yetiştirmek güven duygusunu açığa çıkartır, bu da anlaşmazlığı idare etmeyi kolaylaştırır. Herkesin saygı çerçevesinde birbirine yaklaştığı bir ortam yaratmak, çalışanların sosyal izolasyon sebebiyle artan yalnızlıkları ve kızgınlıklarını önlemenin başka bir yolu olabilir.

Bir yönetici olarak çalışanlarınızı hedef belirleme görüşmelerine dahil etmek ve düzenli olarak geri bildirim sağlamanız son derece önemlidir. Yöneticiler güven duygusunu aşılayarak, sorunları adaletli ve saygıyı ön plana alarak yöneterek ve geri bildirimlerde bulunarak ekiplerini bir araya getirebilir. Böylece çalışan vizyonunu, şirket hedeflerine yönelik ortak bir paydada buluşturmaya yardımcı olabilir.

Görevleri Hedeflerin Etrafında Kurun

Takım liderleri ve yöneticilerine ait bir başka sorumluluk da her şeyin büyük resimle bağlandığından emin olmaktır. Örneğin, toplantıları kapsayıcı hedeflere bağlantı kurarak açmak ve kapatmak uzaktan çalışan ekip üyelerini aynı sayfada tutmaya yardımcı olabilir. Bireylerin eylemlerinin şirket hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu hatırlatmak günlük görevleri anlamlı hale getirir ve çalışanların daha büyük bir yapının parçası gibi hissetmelerini sağlayabilir.

Açık Beklentileri ve Süreçleri Tanımlayın

Yapılan işin büyük resme nasıl katkıda bulunduğunu anlamak, işi izlemek ve planlamak için net bir sistem gereklidir. Net beklentileri ekip üyeleriniz ile paylaşarak ve net talimatlar vererek, onların enerjilerini üretken olmak için kullanmalarına teşvik edebilirsiniz.

Farklı görevler için farklı iletişim kanalları belirlemek, bilgi paylaşımını kolaylaştırır. Bireysel ve departman hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını anlamak için ölçülebilir sonuçlar belirleyerek ekibinizin üretkenliklerini kendilerinin değerlendirmelerine yardımcı olabilirsiniz.

Bölümler arası stratejik beyin fırtınası oturumları düzenleyerek iş birliğini teşvik etmeyi deneyebilirsiniz. Bu şekilde, farklı gruplar işlerinin nasıl bir araya geldiğini görebilir. Bu süreçte ayarlamalar yapıldığında, herkesi güncel tutmak için eğitim oturumları planlayabilirsiniz.

Şeffaf Olun

İnsanlar bir şeyi neden yaptıklarını anladıklarında motive olur ve daha iyi çalışırlar. Ayrıca görevlerine daha etkin bir şekilde öncelik verir ve çalışmaları sahiplenirler.

Kararlarınızın ardındaki nedenleri ve bunların daha büyük hedeflerle ulaşmadaki önemini açıklayarak şeffaflık kültürü oluşturabilirsiniz. Departmanlar arasındaki bilgilerin paylaşıldığından emin olarak, ekibinizin her şeyin nasıl bağlantılı olduğunu ve kendi çalışmalarının bir hedefin gerçekleştirilmesine nasıl yardımcı olduğunu görmesine destek olabilirsiniz.

Yakın zamanda içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde gördüğümüz gibi işletmelerin çalışma şekillerine uzaktan çalışmalara eklenebilir. Bu nedenle, daha önce uzak bir ekibi yönetiyor olsanız da şirketinizi ilk defa uzaktan çalışma seçeneklerine açıyor olsanız da mesafeye rağmen takım hedeflerinin nasıl uyumlu tutulacağını öğrenmek gelecekteki başarınızı etkileyen önemli bir faktör olacaktır.

 

Yazar Hakkında

mm

Girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir ekosistem olan İTÜ Çekirdek, kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlere açık bir girişimcilik merkezidir.

Paylaşım
Close