Girişimciliğin iş hayatında giderek daha fazla kullanılan terimlerinden biri olmasındaki en büyük etken şüphesiz teknolojinin sağladığı olanaklar. Sahip olduğunuz bir bilgisayar ve internet bağlantısı girişimci olmanızın önündeki duvarları tek başına kaldırabiliyor. Hikâyenin devamı ise teknoloji dünyasındaki gelişmeleri ne kadar yakında takip ettiğiniz, doğacak ihtiyaçları ne kadar öngörebildiğiniz ve bu ihtiyaçlar karşısındaki çözüm üretme kapasiteniz doğrultusunda şekilleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde “unicorn” olmayı başarmış 25 şirket üzerinde Indeed.com, CB Insights, PitchBook ve Stackshare sitelerinden alınan veriler doğrultusunda yapılan araştırmaya göre girişimcilerin bilgi sahibi olması gereken yazılım dillerinde sıralama şu şekilde:

1- Python
2- Java
3- Javascript
4- C/C++
5- Ruby
6- Go
7- Kotlin
8- PHP
9- Objective C
10- Swift

Aralarında Airbnb, SpaceX gibi adını daha sık duyduğumuz girişimlerin de bulunduğu unicorn seviyesine ulaşmış 25 şirkette kullanılan programlama dili sayısı 2 ile 10 arasında değişiyor, çoğunluk ise 3 ile 6 arasında programlama dilini aynı anda kullanıyor.

Kurumlarda kullanılan “framework”ler arasında ilk sırayı Facebook tarafından geliştirilen ReactJS alırken, ikinci sırayı NodeJS ve Hadoop paylaşıyor. Birinci sıradaki ReactJS’ten kısaca bahsetmek gerekirse; ReactJS, Facebook tarafından yönetilen ve geliştirilen bir Javascript kütüphanesi. ReactJS, tek ve birden çok sayfaya sahip uygulamalarda interaktif ara yüzler yaratmanıza olanak sağlarken,  aynı zamanda sayfayı tekrar yüklemeden sayfadaki veri ve izinleri yönetmenize imkân veriyor.

Son olarak en çok kullanılan veri tabanı sistemlerinde sıralama şu şekilde: %23’lük oranla MySQL ve Redis ilk sırayı paylaşıyorlar. %15’lik kullanım oranıyla Postgre SQL üçüncü sırada yer alırken, Mongo DB, %10’luk kullanım oranıyla dördüncü sırada yer alıyor. Çoğunlukla SQL tabanlı veri tabanı sistemlerinin tercih edildiği görülürken, Mongo DB gibi SQL olmayan veri tabanları ise daha büyük veriler kullanıldığında ancak verilerin birbiriyle ilişkilendirilmediği (veri çekme ve tüketimi) ihtiyaçlarda tercih ediliyor.

Yazar Hakkında

mm

Girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir ekosistem olan İTÜ Çekirdek, kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlere açık bir girişimcilik merkezidir.

Paylaşım
Close