Tag Archives tedarik zinciri

Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin Ağustos ayında yayınladığı rapora göre, iklim değişikliği hayatımızın neredeyse her alanında etkili olmaya devam ediyor. Rapor, iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda hayatımızı nasıl etkileyebileceğini ayrıntılı olarak açıklarken bu etkilerin kurucu ve girişimcilerin işlerini planlama, organize etme ve yürütme şeklini de değiştirebileceği tahmin ediliyor. Deloitte Global’in 2021 İklim Kontrolü Raporu ise kurumsal liderlerin %80’inden fazlasının,…

Tedarik zinciri; ürün ve hizmetlerinizin dünyanın her yerindeki müşterilerinizle bir araya gelmesini sağlar. Ancak bunun çevreye önemli ölçüde zararı vardır. Şirketlerin sahip olduğu tedarik zincirleri, sera gazı emisyonlarının %80’inden fazlasını oluşturmaktadır. Üstelik, bu durumun şirketlerin kar oranları üzerinde de olumsuz etkileri bulunuyor. Sürdürebilir tedarik zinciri yaklaşımını benimseyerek atık ve çevresel ayak izini azaltan şirketlerse aynı zamanda çalışma koşulları, sağlık ve…

Kazancını daha kısa vadeli satışlarla sağlayan sektörlerin başında gıda geliyor. Sektörün üretim sürecinin az dayanıklı bir ham maddeye yani yiyeceğe dayanması ve tedarik zincirinin sürekliliği için iş modelinin temelini oluşturmasıyla üretici ve satıcıların ciddi anlamda zorlandığı bir süreçten geçiyoruz. Evde geçirilen zamanın artmasıyla tüketimin de arttığını düşünebilirsiniz, ancak sektörleri ayakta tutan esas aktörlerin çoğu zaman endüstriyel talep olduğunu göz önünde…

Close