Akıllı şehirlerin gelişimi, tüm dünyada hızla devam ediyor. Teknolojideki yeniliklerin her geçen gün çoğalması ise bu gelişim sürecini daha da hızlandırıyor.  Akıllı şehir kavramı yaşam kalitesinden sürdürülebilirliğe dijital teknolojileri kullanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu teknolojilerin üretilmesinde ve geleceğin şehirlerinin inşa edilmesinde elbette startup’ların da önemli rolleri bulunuyor.

Akıllı Şehir Trendleri

 Akıllı şehirlerin inşasında startup’ların rolüne geçmeden önce, akıllı şehir kavramını somutlaştıran ihtiyaç ve eğilimlere değinerek başlayabiliriz.

Akıllı şehir yaratmak zorunluluk haline geliyor

“Akıllı şehir” mevcut durumda, geleceğe ait bir kavrammış gibi algılansa da aslında bu kavram, günümüzün bir gerçeği haline geldi. Artan nüfus, iklim değişikliği, teknolojik gelişmeler ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte ihtiyaçlarımız ve tutumlarımız giderek değişiyor. Bu da daha fazla insanın akıllı şehirlerde yaşamak istemesi anlamına geliyor.

Bağlantı önem kazanıyor

Günümüzde artık herkes, her an internete bağlı olmak istiyor. Akıllı ulaşım, ücretsiz wi-fi, e-öğrenme araçları gibi girişimler gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Bu durum ise akıllı şehir teknolojisi alanında çalışan startup’lar için geniş bir proje alanı yaratıyor.

Çevreyi korumanın önemi artıyor

Karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği sorunu, çevreye duyarlılığın önemini de giderek artırıyor. Akıllı şehirler ise kullanılan dijital teknolojiler sayesinde karbon ayak izini azaltılmasına katkıda bulunuyor.

Startup’ların Akıllı Şehirlerdeki Rolü

Bir şehrin “akıllı şehir” olarak adlandırılması için belirli bir yaşam standardı olması gerekiyor. Startup’lar ise bugün bildiğimiz teknolojiden çok daha ileri çözümler sunarak inovasyon ile şekillendirilecek akıllı şehirleri yaratmanın anahtarı olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanda çalışan startup’ların desteklenmesi, teknoloji ile donanmış şehirlerde yaşama fırsatı bulmamızın yanı sıra istihdam fırsatları yaratılmasına da katkı sağlıyor.

Özel Sektörün Rolü

 Bir startup’ı hayata geçirme sürecinde karşılaşılacak birçok challenge var. Pek çok startup özellikle fikrini olgunlaştırma ve fon bulma konusunda zorlanıyor. Bu noktada, özellikle akıllı şehir teknolojileri gibi alanlarda çalışan startup’ların özel sektör tarafından desteklenmesi önem arz ediyor. Özel sektördeki şirketler startup’lara fon sağlamak, faaliyetleri için platform sağlamak, çeşitli yarışmalar yoluyla iş birliği yapmak gibi katkılar sunarak teknoloji ve inovasyonla inşa edilecek bir geleceğin yolunu açabilir.

Startup Türleri de Önem Taşıyor

 Akıllı şehirlerin oluşturulmasında startup’ın kendisi kadar, türü de önem taşıyor. Özellikle bazı sektörlerin, bir şehri dönüştürme konusunda önemli rolleri bulunuyor.

Ulaşım

Yarının şehirlerinde, yavaş akan trafik, taksi aramak, trafik bilgilerinin takibinde güçlük yaşamak gibi durumların ortadan kalkması hedefleniyor. Bu hedefin gerçekleşmesi içinse ulaşım konusunda dijitalleşmeye odaklanacak girişimlere ihtiyaç duyuluyor. Ulaşım konusunda sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesi de yine ihtiyaçlar arasında yer alıyor.

Sanitasyon

Şehirlerin temizliğine yardımcı olacak, dijital çöp kutuları ve çöp toplayıcıların üretilmesi gibi alanlarda teknoloji geliştirilen startup’lara da akıllı şehirler kapsamında ihtiyaç duyuluyor.

Enerji Tasarrufu

Yarının şehirlerinin enerjiyi bugünkünden daha verimli kullanması gerekiyor. Şu anda yaşamakta olduğumuz iklim değişikliği ile mücadele ve gelecek nesillerin daha yaşanabilir bir dünyaya sahip olması açısından önem taşıyor. Bu nedenle akıllı şehir teknolojileri alanında çalışmak isteyen startup’ların enerji tasarrufu konusuna da odaklanmaları gerekiyor. Şehirlerin enerji şebekesini akıllı teknolojiye bağlamak, enerji tüketimini anlık takip etmek gibi teknolojiler, geleceğin şehirleri için önem arz ediyor.

Akıllı şehirler için geliştirilecek teknolojiler elbette bu kadarla bitmiyor. Bir şehri tam anlamıyla dönüştürmek için her türlü yenilikçi fikre ve çalışmaya ihtiyaç duyuluyor.

Şehrine inovasyon katacak teknolojiler mi geliştiriyorsun?

Kentine inovasyon katacak teknolojinle İTÜ Çekirdek’e gel, İBB – İstanbul Planlama Ajansı desteğiyle girişimin gelişsin! İTÜ Çekirdek Teknolojik Kentler Programı ile kentine inovasyon katacak teknolojiler geliştiren girişimciler destekleniyor. Senin de şehrine inovasyon katacak bir teknolojin varsa bu program tam sana göre, hemen başvur.

 

Kaynak: https://www.renewableenergyhub.co.uk/blog/how-startups-can-make-a-city-smarter/

Yazar Hakkında

mm

Girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir ekosistem olan İTÜ Çekirdek, kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlere açık bir girişimcilik merkezidir.

Close