Günümüz dünyasında; sürdürülebilirlik konusunu iş stratejinize dâhil etmek, artık bir seçimden öte, zorunluluk haline geldi. İş stratejinizi, değer odaklı bir yaklaşım üzerine kurmak, uzun vadeli başarı için neredeyse hayati önem taşıyor. Sürdürülebilir bir iş planının neden önemli olduğunu açıklamadan önce, bu yaklaşımın ne olduğundan ve hangi konuları kapsadığından kısaca bahsedelim.

İş Hayatında Sürdürülebilirlik Nedir?

İş dünyasında sürdürülebilirlik, şirketlerin çevre veya toplum üzerindeki etkilerini ifade eder. Sürdürülebilir bir iş stratejisi, bu alanlardan birini veya her ikisini olumlu yönde etkilemeli ve böylece dünyanın en acil sorunlarından bazılarının ele alınmasına yardımcı olmayı amaçlamalıdır.

Sürdürülebilir iş stratejileri; iklim değişikliği, gelir eşitsizliği, doğal kaynakların tüketilmesi, insan hakları gibi konular üzerine yoğunlaşabilir.

İş Hayatında Sürdürülebilirlik Neden Önemlidir?

  1. Sürdürülebilir İş Stratejisi ile Markanızı Koruyabilir ve Olası Riskleri Azaltırsınız

Çevreyi ve çalışanlarınızı koruyan, sürdürülebilir bir strateji oluşturmak sizi ve işinizi olası kriz senaryolarından uzak tutacaktır. Böylelikle çevreye karşı duyarlı davranmış olmakla kalmayıp markanızın geleceği için de önemli bir adım atmış olacak ve olası risklerden kurtulacaksınız.

  1. Sürdürülebilir Bir Strateji, Rekabet Ortamında Size Büyük Bir Avantaj Sağlar

Hedef kitleniz ve rakipleriniz, şirketinizin başarılı olduğunu düşünüyor olabilir. Fakat çevreniz tarafından “başarılı” olarak algılanmaktan daha iyi bir şey varsa o da “iyi” bir şirket olarak algılanmaktır.

Şirketinizin iyilik odaklı bir amacının olması, hem müşterileriniz ve rakipleriniz gözünde sizi daha farklı bir yere konumlandıracak hem de en iyi yeteneklerin sizinle çalışmak istemesinde önemli bir rol oynayacak.

  1. İş Birliğine Dayalı Organizasyonlar, Değişimi Teşvik Eder

Dünyadaki acil sorunları çözmek, bireysel olarak bakıldığında imkânsız görünebilir. Fakat güçlü şirketler, bu sorunlardan bazılarını çözmek için harekete geçtiklerinde bu durum, değişiklik gösterebilir.

Bu konuda bir örnek olarak Unilever’in 2008 yılında imza attığı çalışmayı gösterebiliriz. Palmiye yağı üretiminin rekor düzeyde sera gazı emisyonuna ve dolaylı olarak iklim değişikliğine neden olduğu fark edildikten sonra, Unilever, ürünlerinde; üretimi çok daha kolay ve zararsız olan, üstelik rujdan sabuna pek çok üründe kullanılabilecek hurma yağı kullanmayı taahhüt etti ve bu organizasyonun sektör çapında benimsenmesi amacıyla hükümetler, STK’lar ve yerli halk örgütleriyle iş birliği yaptı.

Şirketinizin, bu tarz önemli konular hakkında elini taşın altına koyması; toplumsal, sektörel ve hatta dünya çapında bir değişimi tetikleyebileceği gibi aynı zamanda marka imajınıza da önemli katkı sağlayacaktır.

  1. Sürdürebilir Ürünler Piyasası Her Geçen Gün Büyüyor

Sürdürülebilirliğin önemi konusundaki farkındalık son yıllarda tüm toplumlarda artmaya başladı. Öyle ki pek çok insan tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye ve satın alma tercihlerini sürdürülebilir ürünlerden yana kullanmaya başladı. Tüm dünyada sürdürülebilir ürünler, fiyatı daha fazla olsa bile, daha fazla tercih ediliyor. Girişimciler de sürdürülebilir teknolojiler üreterek pazar payını artırabilirler.

O halde bu program tam sana göre!

Girişiminle, sürdürülebilirlik odağında teknoloji geliştiriyorsan, İTÜ Çekirdek’te girişimini ticarileştirmeye yönelik eğitim ve seminerler; pazarlamadan finansa, satıştan insan kaynağına kadar 500’den fazla alanında uzman mentor, prototipini geliştirmek için Ar-Ge fonu ve laboratuvar altyapısı seni bekliyor! Ayrıca potansiyel müşteri ve yatırımcılarla da bir araya gelebileceksin. Tüm bunların yanı sıra İstanbul Sanayi Odası uzman ekiplerinin birebir katkısıyla; sanayiye yönelik açık inovasyon günleri, sanayici- yatırımcı buluşmaları, fabrika ziyaretleri, sanayi liderlerinden alınacak mentorluklar ve girişimci-sanayici tanıştırmaları vesilesiyle seni sanayinin gücüyle buluşturacağız!

Sen de teknolojinin sanayinin gücüyle büyümesini istiyorsan, hemen başvur!

Kaynak: https://online.hbs.edu/blog/post/business-sustainability-strategies

Yazar Hakkında

mm

Girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir ekosistem olan İTÜ Çekirdek, kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlere açık bir girişimcilik merkezidir.

Paylaşım
Close