Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nin Ağustos ayında yayınladığı rapora göre, iklim değişikliği hayatımızın neredeyse her alanında etkili olmaya devam ediyor. Rapor, iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda hayatımızı nasıl etkileyebileceğini ayrıntılı olarak açıklarken bu etkilerin kurucu ve girişimcilerin işlerini planlama, organize etme ve yürütme şeklini de değiştirebileceği tahmin ediliyor.

Deloitte Global’in 2021 İklim Kontrolü Raporu ise kurumsal liderlerin %80’inden fazlasının, kuruluşlarının daha sıcak bir gezegenin geleneksel çalışma modellerini nasıl etkileyeceği konusunda endişelendiğini söylediğini gösteriyor. Deloitte tarafından yapılan ek araştırmalar ise fırtınalar, seller gibi aşırı hava olaylarının ve diğer doğal afetlerin gezegendeki tüm endüstrilerin %70’ini doğrudan etkilediğini gösteriyor. Özellikle sağlık ve kamu sektöründekiler bu durumlardan çok daha fazla etkileniyor.

Bu nedenle her kurucunun, iklim değişikliğinin girişiminin veya şirketinin geleceğini ne yönde etkileyebileceğini bilmesi ve bu konuda sorumluluk alması gerekiyor.

Bir Girişimin İtibarı, İklim Krizine Karşı Duruşuna Bağlı Olacak

 Günümüzde pek çok tüketici; satın alma tercihlerini yaparken bir markanın ne kadar sürdürülebilir olduğu ve iklim krizine karşı nasıl bir duruş sergilediğini göz önünde bulunduruyor. Hatta markalar üzerinde, tüketiciler tarafından yapılan bir baskı olduğu bile söylenebilir.

Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı araştırma ise genç nesillerin (Z ve Y kuşağı) iklim değişikliği konusunda en tutkulu aktivistler olduğunu gösteriyor. Bu nesillerin satın alma gücü arttıkça, markalar üzerindeki baskıların da aynı oranda artacağı tahmin ediliyor. Sonuç olarak tüketiciler üzerinde olumlu etki bırakmak ve itibarını yükseltmek isteyen girişim ve şirketlerin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği üzerinde aksiyon alması gerekiyor.

Ofis Konumlarını Seçerken Daha Dikkatli Olmak Gerekecek

 Günümüzde birçok bölge; sıcak hava dalgaları, kıyı şeridi erozyonu, orman yangınları gibi olayların merkezinde kalmaya başladı ve iklim değişikliği sürdükçe bu durumun daha da artması bekleniyor. Bu olaylar ise bölgedeki mülk değerinden sigorta primlerine veya genel olarak sigorta mevcudiyetine kadar pek çok değişkeni etkiliyor. Ofislerin yer aldığı konumlar, çalışan memnuniyeti ve performansları üzerinde de etkisini gösteriyor.

Bu sebeplerden ötürü kurucuların; ofislerinin bulunacağı bölgeyi seçerken dikkatli olmaları, seçtikleri bölgenin kendilerine getireceği doğrudan ve dolaylı maliyetlere hazırlıklı olmaları ya da alternatif ofis düzenlemeleri (hibrit veya uzaktan çalışma) üzerinde çalışmaları gerekiyor.

Tedarik Zinciri ve Operasyonel Komplikasyonlara Hazırlanmak Gerekecek

 Yine Deloitte’in araştırmasına göre, tüm şirketlerin neredeyse üçte biri operasyonel süreçlerinde iklim değişikliğinin sıkıntısını hissediyor. Pandeminin tedarik zincirleri üzerinde yarattığı olumsuz etkiler ise bu sıkıntıları daha da artırıyor.

McKinsey’nin araştırmasına göre herhangi bir doğal afetin, tedarik zincirlerini çıkmaza sokma olasılığının, 2040 yılına kadar 2 ile 4 kat arasında artması bekleniyor.

Şirket sahibi ve girişimcilerin ise bu durum karşısında soğukkanlı ve esnek davranmaları, tedbirlerini önceden alması gerekiyor. Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel durumları görmezden gelmek yerine bunları daha fazla araştırmak ve ön hazırlık yapmanın bu süreçlerden başarıyla ve güçlenerek çıkmanın anahtarı olarak görülüyor.

İklim değişikliği, neredeyse hayatımızın her alanında etkisini artırmaya devam ederken sürdürülebilir girişimlere ve sürdürülebilirlik odağında yeni teknolojilere ihtiyaç da aynı oranda artıyor.

Sürdürülebilirlik odağında teknoloji geliştiriyorsan, İstanbul Sanayi Odası iş birliği ile başlattığımız Sürdürülebilirlik Programı tam sana göre!  İTÜ Çekirdek’te girişimini ticarileştirmeye yönelik eğitim ve seminerler; pazarlamadan finansa, satıştan insan kaynağına kadar 500’den fazla alanında uzman mentor, prototipini geliştirmek için Ar-Ge fonu ve laboratuvar altyapısı seni bekliyor, hemen başvur!

 

Kaynak: https://www.forbes.com/sites/rhettpower/2021/10/31/3-ways-climate-change-will-impact-your-businesss-future/?ss=entrepreneurs&sh=1a197bb25bef

Yazar Hakkında

mm

Girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir ekosistem olan İTÜ Çekirdek, kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlere açık bir girişimcilik merkezidir.

Paylaşım
Close