Yapay zekâ, pek çok sektörde en temel teknoloji haline gelirken enerji sektörüne baktığımızda da benzer bir durum olduğunu görüyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından “yeni güç çifti” olarak ilan edilen yapay zekâ ve enerji, endüstrinin artan karmaşıklığıyla başa çıkmak için giderek daha fazla entegre oluyor.
Sektörde, yapay zekânın en fazla öne çıktığı bazı kullanım alanları bulunuyor.

Akıllı Şebekeler

Akıllı şebeke teknolojileri, bu tür kaynaklardan gelen gücün istikrarlı ve güvenilir bir akış halinde koordine edilmesine, depolanmasına ve dağıtılmasına yardımcı oluyor. Yapay zekâ, bulut ve dijital teknolojilerse şebeke içindeki tüm cihazların ve varlıkların iletişim kurmasına olanak tanıyarak daha iyi kontrol ve öz düzenlemeyi destekliyor.

Talep Yanıt Yönetimi (DRM)

Talep yanıt yönetimi, operatörlerden ve sağlayıcılardan gelen sinyallere yanıt olarak tüketicilerin elektrik kullanımını ayarlayarak elektrik tüketimini optimize etmek ve şebeke istikrarını güvence altına almak konusunda önemli rol oynuyor. Talep yanıt yönetiminde yapay zekânın kullanımı ise gerçek zamanlı veri analizi sayesinde talep dalgalanmalarına yanıt olarak elektrik üretiminin optimize ve kontrol edilmesinde ön plana çıkıyor.

Yenilenebilir Enerji Tahmini

Yenilenebilir ve kesintili enerji kaynakları konusunda yapay zekâ, yenilenebilir enerjinin en iyi ne zaman üretileceğini veya herhangi bir zamanda ne kadar mevcut olduğunu tahmin etmeye yardımcı oluyor. Bu da arz ve talebin daha doğru şekilde dengelenmesine olanak tanıyor.

Enerji Depolama

Optimizasyon için sıkça kullanılan yapay zekâ, yenilenebilir kaynaklardan enerjinin depolanmasını ve dağıtımını da optimize ediyor. Yapay zekâ teknolojileri; talep, arz, fiyat ve şebeke koşullarını izleyen ve belirleyen algoritmalarla işletmelere enerji depolama için en iyi zaman, ne zaman serbest bırakılacağı ve ne kadar dağıtılacağı konusunda rehberlik ediyor.

Karbon yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS)

Yapay zekâ destekli CO2 yakalama, endüstriyel işlemlerden ve enerji üretim tesislerinden CO2 yakalama ve depolamanın optimizasyonuna yardımcı oluyor. Potansiyel CCUS sahalarını hızlı ve doğru bir şekilde taramak için yapay zekâ ağlarının kullanımıyla seçilen sahanın ne düzeyde verimli olduğunun daha kolay tespit edilebileceği ve bu durumun da yapay zekâyı CCUS’un geleceği haline getirdiği düşünülüyor.

İTÜ Çekirdek olarak enerji dikeyimize; sektöre değer yaratmak için enerji alanında inovatif teknolojiler geliştiren girişimleri bekliyoruz. Hemen başvur!

Kaynak: https://energydigital.com/top10/top-10-uses-of-ai-in-energy
Görsel Kaynak: https://www.shutterstock.com/tr

 

Yazar Hakkında

mm

Girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir ekosistem olan İTÜ Çekirdek, kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlere açık bir girişimcilik merkezidir.

Paylaşım
Close