Yapay zeka çoğu insanın mesleği için tehlike oluştursa da insanların büyük bir kısmı bu tehlikenin kendilerini es geçeceğini düşünüyor.

Gallup Araştırmasına göre ABD’de yaşayan yetişkinlerin yaklaşık yüzde 73’ü yapay zekanın yarattığından daha fazla mesleği ortadan kaldıracağına inanıyor. Ancak aynı anket verilerine göre insanların yaklaşık yüzde 25’i oldukça endişeli ve bu makineleşme onları kişisel olarak etkileyecek.

Anket sonuçlarından elde edilen rakamlar eğitime bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Dört yıldan az fakülte mezunu olan kişilerin yüzde 28’i işini kaybetme endişesi yaşarken en az bir lisans derecesi bulunanlar için bu oran yüzde 15. Tüm bu rakamlar aslında tanıdık bir hikaye anlatıyor.

Makineleşme ve yapay zeka anketine 3000’den fazla kişi katıldı. Bu her ne kadar yeni bir anket olsa da elde edilen bulgular önceki raporları yansıtıyor.

Geçen yıl Quartz tarafından yapılan bir araştırmada ankete katılanların yüzde 90’ı tüm işlerin yarısından fazlasının beş yıl içinde makineleşeceğini düşündüğünü dile getirmişti. Buna karşılık ankete katılanların yüzde 91’i işinin böyle bir risk taşımadığını düşündüğünü belirtmişti. Pew Research’ün yaptığı başka bir araştırmada da yine benzer bir sonuç çıktı. Bu çalışmaya katılanların yüzde 65’ i bundan 50 yıl sonra mesleklerin çoğunda insan yerine makinelerin çalışacağını düşündüğünü söyledi. Bu kişilerin yüzde 80’i ise 50 yıl sonra kendi işini yapmaya devam edebileceğinden emin.

Robotics Research

Yapay Zeka Kitlesel Eşitsizliğe Yol Açabilir

Bu araştırma sonuçlarına bakıldığında verilen yanıtların cehalet ve dar görüşlülüğü yansıttığı söylenebilir. Ancak bu yanıtlar aynı zamanda yeni bir teknolojinin meslekler bazında ne gibi etkilere neden olacağıyla ilgili görüş ayrılıklarını da net şekilde yansıtıyor.

Makineleşme ve yapay zekadaki gelişmelerden kaynaklanan iş kayıplarını tahmin etmeye çalışan araştırmalar oldukça değişkenlik gösteriyor. Bazıları 2022 yılına kadar yaklaşık 1 milyar kişinin işini kaybedeceğini iddia ediyor. Diğerleri ise 2030’a kadar küresel bazda 800 milyona yakın mesleğin kaybedileceğini ancak bu sayıdan çok daha fazlasının kazanılacağını tahmin ediyor. Elbette bu çalışmalarda kullanılan metotlar da değişken.

Aslına bakacak olursak bu senaryo tarihsel olarak kendini tekrar ediyor. Teknoloji genellikle işlerde net bir kazanım sağlar ancak bu süreç içinde bazı meslekleri de imha eder. Çoğu zaman yenilerini de oluşturur. Bu tarih boyunca böyle olmuş olsa da pek çok ekonomist ve yapay zeka uzmanı içinde bulunduğumuz zamanı böyle görmüyor. Uzmanlar makinelerin geçmiştekinden daha akıllı olduğunu ve bu nedenle de tarihsel olarak karşılaştırma yapılamayacağı iddia ediyor. Bu iddia yapay zeka ve makineleşmenin kitlesel eşitsizliğe yol açacağını gösteren bir “kötü” senaryo olarak sunuluyor.

Bu çelişkili öngörüler göz önüne alındığında, insanların çoğunun makineleşmeyi başka birinin problemi olarak görmesi pek de şaşırtıcı değil. Çünkü bir makine otobanda araba sürmeyi başarsa da araba tamir edemez, yük boşaltamaz ya da benzin dolduramaz. En azından şimdilik.

Anket sonuçlarının bir diğer aşaması aslında insanların büyük kısmının yapay zekayı oldukça yaygın şekilde kullandığını gösteriyor. Amerika’da 10 kişiden 9’u akıllı telefon veya servislerden en az birini kullanıyor. Kullanıcıların yüzde 84’ü akıllı navigasyon uygulamalrını yüzde 72’si Netflix gibi akış hizmetlerini kullanıyor. Bu oran ülkemizde biraz daha düşük olsa da yapay zekanın hayatımızın içinde odluğunu gösterecek kadar yüksek.

Gallup genel yayın yönetmeni Frank Newport’un da dediği gibi ister kabul edin ister etmeyin yapay zeka zaten hayatımızın büyük bir kısmına başarılı şekilde taşındı.

Yazar Hakkında

mm

Girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir ekosistem olan İTÜ Çekirdek, kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe tüm sektörlere açık bir girişimcilik merkezidir.

Paylaşım
Close